Link4Projects: Intelligent gebruik van Europese onderaannemers

Steeds meer bedrijven hebben tijdelijke of permanente tekorten aan extra werkkrachten en expertise. Lokale onderaannemers zijn drukbezet, hebben geen capaciteit meer of beantwoorden niet aan uw vereisten.
Link4Projects helpt u bij het zoeken van de juiste onderaannemers.

Welke relatie heeft Link4Projects met de Europese onderaannemer?

Link4Projects heeft de laatste jaren een netwerk opgebouwd met Europese onderaannemers uit Zuid- en Centraal-Europa.
Onderaannemers met een gedegen ervaring en kennis in één of meerdere specialisaties, al of niet met ervaring in België of andere Europese landen. Link4Projects bezoekt de onderaannemers in hun thuisland en leert ze persoonlijk kennen om hun expertise te beoordelen.
Link4Projects informeert hen regelmatig over mogelijke projecten en introduceert hen bij de vragende bedrijven. Link4Projects is voor de Belgische aannemer de missing link tussen uw bedrijfsproject en de middelen, arbeidskrachten en expertise van de Europese onderaannemer.

Link4Projects is de wettelijke verbindingspersoon vereist voor de Europese onderaannemer in België

Recent werden de verplichtingen die buitenlandse werkgevers moeten naleven om werknemers in België tewerk te stellen uitgebreid en aangescherpt. Het aanstellen van een verbindingspersoon, natuurlijke persoon met domiciliëring in België wordt een verplichting. Link4Projects is de verbindingspersoon voor Europese onderaannemers en zal als contactpunt fungeren met de Belgische controle-ambtenaren in het kader van de tewerkstelling van gedetacheerde werknemers.

Link4Projects is uw eerste aanspreekpunt indien bijsturing of bemiddeling nodig is

Veel bedrijven hebben ervaring met Europese onderaannemers. Deze ervaringen kunnen variëren van zeer positief tot minder.
Link4Projects gaat op zoek naar de juiste onderaannemer die de vereiste kwaliteit levert en de planning respecteert.
Link4Projects begeleid de onderaannemer ook tijdens het opmaken en berekenen van de offerte, rekening houdend met het wettelijk
kader. Het is immers belangrijk dat de offerte die wordt voorgesteld berekend wordt met de juiste parameters om een gezond
winstmodel te behouden.
Link4Projects helpt actief mee om samen met u en de Europese onderaannemer een project bij te sturen indien nodig.

1 Oproep, bericht of email volstaan !

En …

Link4Projects informeert en adviseert haar Europese onderaannemers om alle wettelijke verplichtingen, A1, minimumloon per barema, Limosa, … na te leven, om de veiligheidsvoorschriften, plan, PPSS, te respecteren.
Link4Projects houdt persoonlijk contact en bezoekt regelmatig de werven waar haar onderaannemers werkzaam zijn.
Link4Projects neemt pro-actief contact op om zich te verzekeren of de samenwerking goed loopt en stelt regelmatig vragen om te begrijpen hoe de samenwerking versterkt kan worden.

Welk soort projecten voeren onze Europese onderaannemers uit?

De bedrijven in ons netwerk zijn vooral actief in Bouw en Industrie: Constructiewerken, infrastructuur, dakwerken, HVAC, betonconstructies,
schilderwerken, enz. Tevens waar mogelijk in laswerken of metaalconstructie maar eveneens in industriële automatisatie, wegmarkeringen en onderhoud.
Kortom een waaier van specialisaties, allen experts in hun vakgebied.

nl_NLDutch